Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND) “Fizyolojik Sistem Rahatsızlıkları Öntanısının Nörodejeneratif Hastalıklar ile Bağlantısı” başlıklı JPCOFUND-2 2021 yılı çağrısı uluslararası bilimsel değerlendirme panellerinde başarılı olan projeler ikinci aşama başvuruya davet edilecektir.

Ülkemizden daha fazla iştirak sağlamak için araştırmacılarımızın ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan proje başvurularına katılımının desteklenmesine karar verilmiştir. İlgilenen araştırmacıların kurum ve iletişim bilgilerini en geç  27 Mayıs 2021 tarihine kadar gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. İletişim bilgilerini ileten araştırmacılarımızla ilgili projelerin abstrakt ve yürütücü bilgileri paylaşılacaktır.

Çağrı hakkında detaylı bilgi: 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/

https://h2020.org.tr/tr/haberler/jpnd-jpcofund-2-fizyolojik-sistem-rahatsizliklari-ontanisinin-norodejeneratif-hastaliklar