JPND Nörodejeneratif Hastalıklar Ortak Programlama İnisiyatifi (The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) kapsamında 2018 yılında “’Nörodejeneratif Hastalıklar Sağlık ve Bakım Hizmetleri Çok Uluslu Araştırma Projeleri” konulu çağrı açılmıştır.

Bu bağlamda, çağrıya sunulacak olan projelerin aşağıda yer alan hedeflerden en az birini kapsaması gerekmektedir.

  • Demanslı veya Nörodejeneratif Hastalık sahibi hastaların da katılımıyla, hastalıklarda bakım hizmetleri ve yolakların araştırılması
  • Hastalığın tanısını ve ilerlemesini etkileyen faktörler
  • Demanslı veya Nörodejeneratif Hastalık sahibi hastaları ve kayıt dışı bakıcılarını izlemede sonuç ölçütleri
  • Hastaların palyatif bakımı
  • Hastalık nezdinde müdahalelerin maliyet verimliliği, ulaşılabilirliği ve ilgili etik hususlar

Detaylı bilgi içeren çağrı metnine, çağrı duyurusu linkinden ulaşılabilmektedir.

JPND 2018 çağrısında başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır.  İlk aşamada, ön başvurular (pre-proposals), oluşturulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik olarak sunulacaktır. Birinci aşaması 6 Mart 2018 tarihinde kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, Çağrı Sekretaryasının websitesindeki online başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Türkiye’den başvuran akademik proje ekiplerinin, ortak çağrı Sekretaryasına sunulan ön öneriye ek olarak, 13 Mart 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e de ardeb.pbs.tubitak.gov.tr adresinden online olarak TÜBİTAK 1001 Programı birinci aşama başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türkiye’den başvuru yapan, TÜBİTAK 1509 kapsamında desteklenecek olan firmaların ise, 9 Mart 2018 tarihine kadar TEYDEB ön kayıt işlemlerini PRODİS üzerinden tamamlayarak (online), gerekli ön kayıt belgelerini ve personel özgeçmişlerini basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK TEYDEB yazışma adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

JPND 2018 çağrısı uluslararası duyurusu için tıklayınız