Ulaşım verimliliğini artırmak ve olumsuz etkilerini azaltmak, Avrupa Birliği’nin önemli bir siyasi hedefidir. Bağlantılı ve Otonom Araçlar bu hedef doğrultusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu araçların gerçekten de mevcut konvansiyonel araçlardan daha güvenli ve enerji açısından daha verimli olması ve yol ağı kapasitesini artırması beklenmektedir. Ancak, ulaşım sistemine yeni teknolojilerin ve çözümlerin getirilmesinin etkisi, içsel karmaşıklığı nedeniyle çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu araçlar nihayetinde yollarda bir gerçeklik haline gelecek olsa da, başarıları ve pazara giriş oranları büyük ölçüde kamuoyunun görüşlerine bağlıdır. Beklentiler ve endişeler, bu teknolojilerin daha hızlı alınmasını ve nihai olarak benimsenmesini hızlandırmak için gerekli bileşenlerdir. Bu nedenle vatandaşın farkındalığını artırmak, yeni çözümlere karşı kabul edilebilirliğini artırmak ve hareketlilik alışkanlıklarını benimseme sürecini hızlandırmak için kamu katılımlı faaliyetler ve birlikte oluşturma süreçleri zemin kazanmaktadır. Ortak Araştırma Merkezi, arasında ülkemizin de olduğu Genişleme ve Entegrasyon ülkelerinden katılımcılarla “Bağlantılı ve Otonom Hareketlilik” ile ilgili olası beklentiler ve endişeler hakkında tartışmak için özel bir ortak oluşturma çalıştayını 25 Kasım 2021 tarihinde İtalya/Ispra’da düzenleyecektir. Alanında tanınmış bilimsel uzmanların desteği ile etkinliği zenginleştirmeye katkıda bulunacaktır. Çalıştay, İtalya’daki JRC Ispra sahasında gerçekleştirilecektir. Covid-19 pandemisi nedeniyle seyahatin yine sorun teşkil etmesi durumunda bunun yerine sanal veya hibrit bir etkinlik düzenlenecektir.

Çalıştayın Hedefleri

  • Katılımcılara, son yıllarda JRC tarafından düzenlenen kamu katılımlı faaliyetlerden elde edilen sonuçlar hakkında güncel bilgi sağlanması
  • Kendi kendini süren bir araç platformu (prototip) sergilenmesi
  • Açık tartışmalar ve sunumlar yoluyla da bilgi alışverişinin teşvik edilmesi

İzleyici Kitle

JRC, çalıştay için araştırmacıları ve özellikle uygulayıcıları davet etmektedir. Sadece ulaşım alanında değil, aynı zamanda ulaşımla ilgili geçmişi olmayan insanlar, bu konuda çalışanlar, yöneticiler ve ayrıca akademi, endüstri, STK’lar, bakanlıklar  ve Genişleme ve Entegrasyon ülkelerinden vatandaşlar dahil olmak üzere otomotivden enerjiye kadar çeşitlilik gösterecek bir izleyici kesimi çalıştaya katılım sağlayabilecektir. Yer sayısı maksimum 20 katılımcı ile sınırlıdır.

Etkinlik programı ve katılım bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Destekler

Hibeler, seyahat ve konaklama masraflarını kapsar ve seçilen en fazla 20 katılımcıya verilecektir.

Aşağıdaki ülkelerden katılımcılar bu destekten yararlanabilir.

Horizon Europe ile ilişkili Üçüncü ülkeler dahil Genişleme ve Entegrasyon ülkeleri: Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-Hersek, Faroe Adaları, Gürcistan, İzlanda, İsrail, Kosova, Moldova, Karadağ, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık.

İletişim ve Başvuru

Başvurmak için özgeçmişinizi ve kısa motivasyon mektubunuzu (en fazla 200 kelime ve İngilizce) JRC-SMART-MOBILITY@ec.europa.eu E-Posta adresine gönderebilirsiniz. Başvuru için son tarih 31 Ağustos 2021’dir.

Etkinlik Duyurusuna ulaşmak için tıklayın.