Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmeyi hızlandırması amacıyla TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açılmıştır.

Çağrı Kapanış Tarihi: 30 Kasım 2020

Çağrı kapsamında yapılan başvurularda Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumu tüm proje önerisinin tek yürütücüsü olup, Türkiye tarafında en az bir özel kuruluş ve Birleşik Krallık tarafında en az bir yükseköğretim kurumu ile iş birliği yapılması zorunludur.

Başvurular 30 Kasım 2020 tarihine kadar Royal Academy of Engineering’e çevrim içi olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerinden yapılacaktır. TÜBİTAK sisteminde Ana Başvuru Formu yer almamakta olup, Royal Academy of Engineering başvuru sayfasından doldurulacak Ana Başvuru Formu’nun TÜBİTAK PBS (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Çağrı kapsamında belirlenen öncelikli alanlar aşağıda yer almaktadır:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Makina İmalat
  • Enerji Sektörü
  • Otomotiv Sektörü
  • Gıda ve Tarım
  • Sağlık

Diğer Sektörler

  • Madencilik
  • İleri Malzeme Teknolojileri
  • Kimya 

Royal Academy of Engineering başvuru sayfası aşağıda yer almaktadır:

https://www.raeng.org.uk/global/international-partnerships/engineering-x…

Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programına, Çağrı başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi için:

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu

Fahriye ERTUĞRUL
E-Posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0-312-2981805

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Eylem İstem ATAY
E-Posta: eylem.bali@tubitak.gov.tr
Tel: 0-312-2981896

Royal Academy of Engineering

Shaarad Sharma
E-posta: Shaarad.Sharma@raeng.org.uk
Tel: +44 (0) 20 7766 0646

Richard Edmond 
E-posta: Richard.Edmond@raeng.org.uk
Tel: +44 (0)20 7766 0616

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-1