Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısına Royal Academy sistemi üzerinden yapılacak başvuruların son tarihi 17 Ocak 2020’ye, TÜBİTAK’a yapılacak başvuruların son tarihi ise 21 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak başvurularda elektronik imzalar için son gün ise 24 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

  • Mühendislik müfredatındaki sanayi girdisinin geliştirilmesi
  • Üniversitelerdeki pratik mühendislik becerileri kalitesi ve öğreniminin artırılması, yetenek hattının geliştirilmesi, gelişen veya gelişmiş sektörlerde girişimciliğin teşvik edilmesi 
  • Üniversitelerde sanayi ve akademi ortakları arasında kapasite artırımı için mühendislik araştırması ve bilgi paylaşımında yeni ortaklıklar geliştirilmesi, ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi
  • Mühendislik araştırma ve geliştirmesi ile küresel ya da ülke özelinde ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarının çözümünü amaçlayan, derin, stratejik ve ikili akademi-sanayi ortaklıklarının oluşturulması 
  • Türkiye, Birleşik Krallık veya dünya çapında gelişmekte olan ekonomilerde karşılaşılan ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarını çözmek için uygulamadan ilham alan mühendislik araştırmaları ve yenilikleri etrafında endüstri ve akademi arasında derin, stratejik iki taraflı ortaklıkların oluşturulması
  • Türkiye-Birleşik Krallık yenilik sistemlerindeki aktörler arasındaki birlikteliği daha da arttırmak ve derinleştirmek adına bir sanayi-akademi ara yüzlerinin geliştirilmesi ve daha geniş paylaşım ve birliktelik için farklı sanayi-akademi birliktelik modellerinin ortaya çıkarılması

Başvurular 17/01/2020 tarihine kadar Royal Academy of Engineering’e proje başvurusu çevrimiçi olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerinden yapılacaktır. Proje yürütücüsünün Türkiye’den bir üniversite olması ve proje yürütücüsü üniversitelerin Türkiye tarafında en az bir özel kuruluş ve Birleşik Krallık tarafında en az bir yükseköğretim kurumu ile işbirliği yapılması zorunludur.

Çağrı Açılış Tarihi: 18 Kasım 2019

RaEng Çağrı Kapanış Tarihi: 17 Ocak 2020

TÜBİTAK Çağrı Kapanış Tarihi: 21 Ocak 2020

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Royal Academy of Engineering’e yapılan başvurunun bir kopyası, bu çağrıya yapılan başvuru ekinde TÜBİTAK’a sunulmalıdır. TÜBİTAK’a yapılacak başvurular çevrimiçi olarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden gönderilecektir.  Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Ulusal başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının ve tarihlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Bilgi İçin:

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
Tayyip KÖSOĞLU
E-Posta: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr
Tel: 0-312-2981806

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Eylem İstem ATAY
E-Posta: eylem.bali@tubitak.gov.tr
Tel: 0-312-2981896

Royal Academy of Engineering
Shaarad Sharma
E-posta: Shaarad.Sharma@raeng.org.uk
Tel: +44 (0) 20 7766 0646 

Richard Edmond 
E-posta: Richard.Edmond@raeng.org.uk
Tel: +44 (0)20 7766 0616

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-0