Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen Ufuk 2020’de Türkiye –Faz II projesi kapsamında; 1 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak KOBİ’lere yönelik EIC Hızlandırıcı (KOBİ Aracı) Finansal Konular web semineri gerçekleştirilmiştir. 

Ana hedefi Türkiye’deki kurum ve kuruluşların  Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan “Ufuk 2020’de Türkiye Faz II” projesi kapsamında gerçekleştirilen KOBİ’lere Yönelik Proje Yazma Eğitimi; Ufuk2020 KOBİ Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Diyar tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması ile başladı. Sn. Diyar TÜBİTAK adına ‘KOBİ Aracı, Hızlandırıcı Destekleri ve Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ konularını da içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, eğitim sonrasında katılımcılarla, kendileri için faydalı olabileceği düşünülen web bağlantıları ve ilgili TÜBİTAK web adresleri paylaşıldı. Etkinlik devamında KOBİ Uzmanı Philip Sowden’ın Hızlandırıcı programına yönelik ayrıntıları ele alan sunumu sonrasında Grigoris Chatzikostas  “Karma Finans (Blended Finance)”ın yanı sıra, başvuru esnasında doldurulması gereken mali bilgilerin (özellikle Ek 4) nasıl derleneceğinin ayrıntılarına da odaklanmıştır.

Etkinlik, Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Projesi uzmanlarının yönettiği interaktif bir soru cevap oturumuyla sona ermiştir. Soru cevap oturumu kapsamında, katılımcıların etkinlik boyunca ilettiği tüm yazılı sorular, her konunun ilgili uzmanları tarafından yanıtlandı. Uzmanlar ayrıca, gelecekteki diğer çevrimiçi etkinliklere yönelik katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

 

Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara takip eden bağlantı vasıtasıyla ulaşılabilir; http://turkeyinh2020.eu/service/helpdesk/.