Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) protokolü kapsamında açılan 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın Kutup Araştırmaları 2018 yılı çağrısına sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

 

Söz konusu çağrıya 22 farklı kurumdan toplam 44 proje önerisi sunulmuş, bu projelerden 32’si bilimsel değerlendirme sürecine alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir.

 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

 

 

NOT: Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kutup-arastirmalari-2018-yili-cagrisina-sunulan-projelerin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari