M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısı aşağıda belirtilen alanlara yönelik olarak 15/03/2022 tarihi itibariyle açılmıştır:

  • Enerji Alanında Malzemeler
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
  • Elektronik Uygulamalar için Malzemeler

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için ilk aşama başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

  • 1. aşama başvuruların (pre-proposal) http://www.m-era.net portalı üzerinden sunulması için son tarih) : 15.06.2022 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)
  • TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvuru son tarihi (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi): 27.06.2022 (17:30 TSİ)

M-ERA.NET projesinin 2022 yılı çağrısında, proje ortağı olarak TÜBİTAK ile birlikte toplam 26 kurum/kuruluş yer almaktadır. 2021 Çağrısına katılan en az 3 farklı ülkeden (en az 2 Avrupa veya ilişkili ülke) en az 3 ortak (tümünün çağrıya katılan fon kuruluşlarından finansal destek talep etmesi gerekmektedir) olması gerekmektedir. M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısı kapsamında önceliklendirilen konulara ve çağrı hakkında detaylı bilgilere https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2022 sitesinden ulaşılabilir.

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir. Ulusal başvuruların yapılacağı https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yayımlanan başvuru kurallarının başvuru öncesinde detaylı bir şekilde incelenmesi ve kurallara uyulması gerekmektedir.

 

İlgili Kişiler:

Burcu KOÇ HASKILIÇ (Mera.Net Programı ile ilgili sorularınız için)

TEYDEB – METATEG

Tel: 0312 298 9467

e-posta: burcu.haskilic@tubitak.gov.tr

 

Tayyip KÖSOĞLU (1071 Programı ile ilgili sorularınız için)

ARDEB – UPAG

Tel: 0312 298 1806

e-posta: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/m-eranet-2022-yili-cagrisi-acildi