Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön-başvurusu ve tam proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 30 Ocak 2018 tarihinde ve proje önerisi çağrısı ön-başvuru kısmı 23 Mart 2018, tam öneri kısmı ise 12 Temmuz 2018 tarihinde kapanacaktır.

MANUNETIII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrı İlanı (Türkçe)

MANUNETIII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrı İlanı (İngilizce)

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.manunet.net internet adresinden ulaşabilirsiniz.