MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2019 Yılı Çağrısı 4 Aralık 2018 tarihinde açıldı. Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 2 Nisan 2019 tarihine kadar kabul edecek. MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini destekliyor.

RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye* Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmekte.

Proje süresi 4 yıl. Bu süre içinde proje ortağı kurumların araştırma/teknik/idari personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabiliyor. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmekte. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunuluyor (aylık 2100€). Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari giderlere (aylık 700€) yönelik  bütçe kalemleri de mevcut. 

RISE programı kapsamında temel olarak;

  •          AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere (Avrupa dışına) uluslararası;
  •          AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde (üniversiteden sanayi kuruluşlarına ve sanayi kuruluşlarından üniversitelere) sektörler arası;

yapılan dolaşımlar desteklenmekte. 

 

Notlar:

1-RISE çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka okunması gereken RISE Başvuru Rehberi için lütfen tıklayınız.

2-Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatı için lütfen tıklayınız.

3-Avrupa Komisyonu’nun RISE programına yönelik başvuru sayfası için lütfen tıklayınız. (Bu sayfa üzerinden proje önerileri için ortak arayan kuruluşların profillerine de ulaşabilirsiniz.)

Son olarak, Ufuk 2020 MSCA RISE Programına Koordinatör olarak proje önerisi hazırlayan Türkiye’den araştırmacılara yönelik olarak TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı oluşturulduğunu,  bu kapsamda proje önerisi hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, proje yazdırma ve ön değerlendirme desteği alınabileceğini belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

RISE çağrısı hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltebilmek için Türkiye Marie S. Curie Ekibi olarak bizlere ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

 

*AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.