Maysan Mando – Bursatto arasındaki olası işbirliği olanakları değerlendirildi.