TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir. Bu programlardan biri 2205-Lisans Burs Programı olup programın amacı; üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini temel fen ve sosyal bilimler alanlarına yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır.

TÜBİTAK, 2205-Lisans Burs Programı kapsamında burs verilen programlar arasına “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümünü de ekledi. Artık Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilk 25.000’e girerek Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne yerleşen öğrencilerimiz de BİDEB’e başvurmaları halinde burs almaya hak kazanacak.

2205 Programı kapsamında, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüyle birlikte, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat örgün öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler desteklenmektedir.

2205-Lisans Burs Programı web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/molekuler-biyoloji-ve-genetik-lisans-programini-tercih-eden-ogrencilere-tubitaktan-burs-mujdesi