Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz,

MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı 5 Aralık 2019 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar kabul edecektir. MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir.

RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye* Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmektedir.

Proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde proje ortağı kurumların araştırma/teknik/idari personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabilmektedirler. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit (2100 €) destek sunulmaktadır. Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari (aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de mevcuttur.                                                                                                                        

RISE programı kapsamında temel olarak;

  •          AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere (Avrupa dışına) uluslararası;
  •          AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde (üniversiteden sanayi kuruluşlarına ve sanayi kuruluşlarından üniversitelere) sektörler arası;

yapılan dolaşımlar desteklenmektedir. 

Önemli bağlantılar:

  • RISE çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka okunması gereken RISE Başvuru Rehberi için lütfen tıklayınız.
  • Avrupa Komisyonu’nun RISE programına yönelik başvuru sayfası için lütfen tıklayınız. (Bu sayfa üzerinden proje önerileri için ortak arayan kuruluşların profillerine de ulaşabilirsiniz.)
  • Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatı ve çağrı ile ilgili detaylı bilgi içeren internet sitemize ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son olarak, Ufuk 2020 MSCA RISE Programına Koordinatör olarak proje önerisi hazırlayan Türkiye’den araştırmacılara yönelik olarak TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı oluşturulduğunu,  bu kapsamda proje önerisi hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, proje yazdırma ve ön değerlendirme desteği alınabileceğini belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

RISE çağrısı hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltebilmek için Türkiye Marie S. Curie Ekibi olarak bizlere ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

*AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

Saygılarımızla,

MSCA Türkiye Ekibi