Ufuk 2020 MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği Programı’nın devamı olan Ufuk Avrupa MSCA ve Vatandaşlar Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliklerin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. MSCA ve Vatandaşlar projeleri kurumsal başvuru gerektirmekte olup, tek ortaklı ya da birden fazla kuruluşu bir araya getiren bir konsorsiyum ile başvuru mümkündür. 

Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2021

Çağrı dokumanı için tıklayın.

Çağrı başvurusu için tıklayın.

Çağrı ile ilgili düzenlenen bilgi günü kaydı için tıklayınız.