Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından,

 • Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması;
 • Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması;
 • Nadir hastalıklar araştırma ağının genişletilerek güçlendirilmesi amacıyla uluslararası disiplinler arası ağ oluşturma desteği (EJP RD NSS) verilecektir.

DESTEK KAPSAMI

Nadir hastalıklar alanında uluslararası düzeyde var olan ve/veya yeni oluşturulacak araştırma ağlarında

 • Bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı;
 • Hasta organizasyonları ile hastaların araştırma projelerine katılımını teşvik eden; hasta – araştırmacı bağlantısının kurularak güçlendirilmesine katkı sağlayan;
 • Nadir hastalıklar araştırmalarına katkı sunacak EJP RD veya başka nadir hastalıklarla ilişkili proje çağrılarına yenilikçi, araştırma projesi başvurusu hazırlanmasını teşvik eden bilimsel işbirliklerinin oluşturulması için

Çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve/veya konferans düzenleme desteği verilecektir.

DESTEK ÜST LİMİTİ:   30.000 Avro

KİMLER KATILABİLİR?

Çağrı metninde yer alan ülkelerdeki nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren üniversitede veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan araştırmacılar ve sağlık hizmetleri uzmanları ile hasta desrnekleri/ savunucuları (PAO) çağrıya başvuru yapabilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER                                                                                                                

 • En az 3 farklı ülkeden 3 geçerli ortak çağrıya başvuru yapabilir.
 • Konsorsiyumda en fazla 10 ortak yer alabilir
 • Hasta derneği/Savunucuları katılımı cesaretlendirilmektedir
 • Katılımcı sayısında sınır yoktur.
 • Başvurunun planlanan etkinlik tarihinden en az 6 ay önce yapılmış olması gerekir.
 • Etkinlik tarihinin başvuru tarihinden en fazla 12 ay sonrasına planlanmış olması gerekir.

Çağrıyla ilgili tüm bilgi ve başvuru koşulları için tıklayınız.

ULUSAL İRTİBAT NOKTASI

Dr. Jale Şahin

TÜBİTAK

Uluslararası İşbriliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

EJPRD@tubitak.gov.tr