TÜBİTAK’ın ortakları arasında yer aldığı Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından,

 • Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması; 
 • Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması; 
 • Nadir hastalıklar araştırma ağının genişletilerek güçlendirilmesi amacıyla uluslararası disiplinler arası ağ oluşturma desteği (EJP RD NSS) verilecektir. 

Destek Kapsamı

Nadir hastalıklar alanında uluslararası düzeyde var olan ve/veya yeni oluşturulacak araştırma ağlarında

 • Bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı;
 • Hasta organizasyonları ile hastaların araştırma projelerine katılımını teşvik eden; hasta – araştırmacı bağlantısının kurularak güçlendirilmesine katkı sağlayan;
 • Nadir hastalıklar araştırmalarına katkı sunacak EJP RD veya başka nadir hastalıklarla ilişkili proje çağrılarına yenilikçi, araştırma projesi başvurusu hazırlanmasını teşvik eden bilimsel işbirliklerinin oluşturulması için 

Çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve/veya konferans düzenleme desteği verilecektir.

Destek Üst Limiti: 30.000 Avro

Kimler Katılabilir?

Çağrı metninde yer alan ülkelerdeki nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren üniversitede veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan araştırmacılar ve sağlık hizmetleri uzmanları ile hasta dernekleri/ savunucuları (PAO) çağrıya başvuru yapabilir.

Önemli Bilgiler

 • En az 3 farklı ülkeden 3 geçerli ortak çağrıya başvuru yapabilir. 
 • Konsorsiyumda en fazla 10 ortak yer alabilir.
 • Hasta derneği/Savunucuları katılımı cesaretlendirilmektedir.
 • Katılımcı sayısında sınır yoktur. 
 • Başvurunun planlanan etkinlik tarihinden en az 6 ay önce yapılmış olması gerekir.
 • Etkinlik tarihinin başvuru tarihinden en fazla 12 ay sonrasına planlanmış olması gerekir. 

Çağrıyla ilgili tüm bilgi ve başvuru koşulları için tıklayınız.

İletişim

Dr. Jale Şahin
EJPRD@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-uluslararasi-ag-olusturma-destegi-cagrisi-3-donem