Ufuk2020 Programı’nın Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında yer alan “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing – NMBP)” alanı kapsamında 5 Şubat son başvuru tarihinde yapılan başvurulardan 11 Türk Kuruluşunun yer aldığı 8 farklı proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.

Konya Teknik Üniversitesi’nin koordinatör olarak yer aldığı Waste2Fresh projesi, tekstil üretimi endüstriyel proseslerinde atık su geri dönüşümü ve kapalı döngüler oluşturmak için akıllı yenilikçi sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Waste2Fresh projesi, sıfıra yakın deşarj sağlayan; tatlı su kaynaklarının mevcut kullanımını azaltan; su, enerji ve diğer kaynakların geri kazanımını önemli ölçüde artıran kapalı bir döngü sistemi sunmak için yenilikçi katalitik bozunma yaklaşımlarını oldukça seçici ayırma ve ekstraksiyon teknikleriyle entegre edecektir. Erak Giyim Sanayi ve Uludag Cevre Teknolojileri Ar-Ge Merkezi’nin de ortak olarak yer aldığı projede toplamda 11 farklı ülkeden 17 ortak bulunmaktadır.

TÜPRAŞ ve İMMİB’ın ortak olarak yer aldığı CORALIS projesi, endüstriyel simbiyoz çözümlerinin yayılması ve bu alandaki girişimlerin karşılaştığı engellerin aşılması konusunda gerçek deneyimlerin üretilmesi için bir demonstrasyon projesi olarak tasarlanmıştır. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 farklı ülkeden 29 ortak bulunmaktadır.

TÜPRAŞ’ın ortak olarak yer aldığı AquaSPICE projesi Avrupa proses endüstrilerinde döngüsel su kullanımını gerçekleştirmeyi, kaynak verimliliği konusunda farkındalığı artırmayı ve endüstriyel uygulamalar için kompakt çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Almanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 12 farklı ülkeden 28 ortak bulunmaktadır.

TÜPRAŞ’ın ortak olarak yer aldığı ACHIEF projesi yüksek verimli yoğun enerji prosesleri için yenilikçi yüksek performanslı alaşımlar ve kaplamaların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Fransa tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 farklı ülkeden 11 ortak bulunmaktadır

ÇİMSA ve ASAŞ Alüminyum’un ortak olarak yer aldığı FORGE projesi yüksek enerjili proses uygulamaları için yeni ve uygun maliyetli kaplamaların geliştirilmesini amaçlamaktadır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 13 ortak bulunmaktadır.

Kastamonu Entegre’nin ortak olarak yer aldığı E2COMATION projesi, bir üretim sürecinin çoklu hiyerarşik katmanlarında enerji kullanımının optimizasyonunu ele almanın yanı sıra değer zinciri boyunca tüm yaşam döngüsü perspektifini göz önünde bulundurmayı amaçlamaktadır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 18 ortak bulunmaktadır.

Arçelik ve Tofaş’ın ortak olarak yer aldığı ECOFACT projesi, imalat sanayilerinin üretim sistemlerinin enerji performansını ilgili üretim kısıtlamalarına uygun olarak optimize etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 ülkeden 20 ortak bulunmaktadır.

Farplas Otomotiv’in ortak olarak yer aldığı i4Q projesi, akıllı üretimde kalite kontrolü için endüstriyel veri hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır. Yunanistan tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 farklı ülkeden 24 ortak bulunmaktadır.