JPI Urban Europe, günümüzün küresel kentsel zorluklarını ele alarak bu konularda Avrupa araştırma ve inovasyon merkezi geliştirilmesi ve eşgüdümlü araştırmalar yoluyla çözümler yaratılması amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Bu inisiyatif, 21. yüzyıl kentsel yaşamını iyileştirme gayretiyle, kamu yetkililerini, sivil toplumu, bilim insanlarını, yenilikçileri, iş dünyasını ve sanayiyi bir araya getirmeye çalışan bir Ar-Ge girişimidir.

Türkiye’nin JPI Urban Europe’un Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki faaliyetlerine daha güçlü katılımını sağlamak, uzun vadeli katılım konusunda kararlar almak ve kapasite geliştirmeyi desteklemek için TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü tarafından, Ufuk2020 Programı EXPAND II (EXPAND II – Widening participation of countries and stakeholders in JPI Urban Europe through capacity building in urban policy, funding and research’) Projesi kapsamında 22 Şubat 2021 tarihinde “National Coordination Event on Sustainable Urban Future” başlıklı ulusal etkinlik düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikte JPI Urban Europe ile ilişkili olup Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi planlanan “Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT)” ve “Clean Energy Transition Partnership (CETP)” ortaklıkları hakkında ulusal paydaşlarımızın bilgilendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek çalıştaylarla DUT ve CETP yapılarının ülkemizdeki ilgili paydaşlarımızın faaliyetleriyle uyumunun belirlenmesi ve 2022 yılında açılacak çağrılarda öncelikli olarak hangi konuların yer almasının beklendiğine dair istişarelerde bulunulması hedeflenmektedir.

Etkinlikten azami ölçüde fayda sağlanabilmesi amacıyla katılımcıların aşağıda belirtilen dokümanları incelemeleri tavsiye edilmektedir.

Şehirleri ilgilendiren sorunların, sürdürülebilir enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve akıllı ulaşım çözümleri öncelikleriyle ilişkilendirilmesini hedefleyen DUT ortaklığının taslak dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Temiz enerjiye geçişe yönelik çözümler sunmayı hedefleyen CETP ortaklığının taslak dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik taslak gündemine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kayıt:

Etkinliğimize yönelik anketi doldurmak ve kaydınızı gerçekleştirmek için lütfen tıklayınız.

İlgili etkinliğe sadece anketi dolduran ve kayıt işlemini gerçekleştiren katılımcıların katılımına izin verilecektir. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren katılımcılara etkinlik tarihinden iki gün önce etkinliğe giriş bağlantısı iletilecektir.

Not: Etkinliğin dili İngilizce olacaktır.

Sorularınız için cities@h2020.org.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.