Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi (JPND) kapsamında yürütülen JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund Projesi 2019 yılı Uluslararası Ortak Çağrısının konusu “Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. Çok ortaklı uluslararası konsorsiyumların proje sunabileceği çağrının Ocak 2019’da açılması beklenmektedir. Çağrı detayları ve ön duyurusuna linkten ulaşabilirsiniz.