“EURAXESS-Researchers in Motion”, araştırmacılara hareketlilik ve kariyer gelişimi alanlarındaki Avrupa kaynaklı imkânlar hakkında bilgi ve destek hizmetleri sağlayan ve Avrupa’nın kendi içinde ve dünya ile olan işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunan bir Avrupa Komisyonu ortak girişimidir. ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü, Türkiye’deki ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan EURAXESS çatısı altında Eylül 2015 tarihinden bu yana Türkiye’nin üç hizmet merkezinden (EURAXESS Service Centre) biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

EURAXESS platformunun en önemli unsurlarından biri “Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmelliyet Sertifikası”dır (HR Logo).  Avrupa Komisyonu tarafından verilen HR Logo (HR Excellence in Research Award), araştırma ve istihdam politikalarını “Avrupa Araştırmacılar Şartı ve Araştırmacıların İstihdamına İlişkin Davranış Kuralları” (European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers | https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/charter-code-researchers) ile uyumlu hale getirmek için düzenli olarak koşullarını iyileştirecek eylem planları uygulayan ve “Araştırmacı Dostu Üniversite” olmaya odaklanmış kurumlara verilmektedir.

ODTÜ, Kasım 2018 tarihinde bu sürecin ilk aşaması olan taahhüt belgesini imzalamış ve Araştırmalar Koordinatörlüğü liderliğinde bir senelik HR Logo başvuru sürecini başlatmıştır. Aralık 2019 tarihinde HR Logo için resmi başvurusunu tamamlayarak Ağustos 2020 itibariyle dünya genelinde bu ödülü almaya hak kazanan sayılı üniversiteden biri olarak Türkiye’nin HR Logo’yu almaya hak kazanan ilk üniversitesi olmuştur.

Daha detaylı bilgi için:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

https://metu.edu.tr/system/files/HRS4R_EURAXESS_ActionPlan.pdf