“HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood” başlığına sunulacak bir proje için Doğu Avrupa ülkelerinde demokrasi konusunda çalışan ortaklar aranmaktadır. Başlık detaylarına https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04 adresinden “Topic Description” kısmından ulaşabilirsiniz. Bu başlığa sunulacak projelerde ortak olarak yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurarak ncpcci@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.