“LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes” başlığı kapsamında sanayi hizmetlerinde tecrübesi olan Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) veya Enerji Performans Sözleşmeleri (EPC) şirketlerinden ortaklar aranmaktadır. Projeye dahil olacak şirketin sanayide solar termal uygulamaları için iş modeli geliştirmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu başlığa sunulacak projelerde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan Niyet Beyanı dokümanını detaylı bir şekilde doldurmaları ve ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine 19 Haziran 2019 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

Form doldurulurken sayfasında yer alan Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı dokümanının 100. sayfasında yer alan başlık detaylarının incelenmesi beklenmektedir.