SC3-RES16-2019: Development f solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system” çağrısı altında desteklenecek olan “bioenergy carriers”, “hydropower” ve “virtual power plant” başlıklarına yönelik Türkiye’den ortak önermeye yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Bahse konu başlıklara araştırma ve sanayi (End users or demonstration) kuruluşu olarak yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan Niyet Beyanı dokümanını detaylı bir şekilde doldurmaları ve ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine en kısa sürede iletmeleri beklenmektedir.