Ufuk Avrupa Programı Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik Alanı altında açılacak “HORIZON-CL3-2021-BM-01-04: Advanced detection of threats and illicit goods in postal and express courier flows” başlığına sunulacak bir proje önerisi için ortaklar aranmaktadır. Proje önerisinin çerçevesi yeni çizilmektedir. Bu sebeple, aranılan ortağın ilgili konu başlığının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi fikirlerinin olması ve proje konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Bu kapsamda, projeye dahil olmak isteyen paydaşlar adresinde yer alan Niyet Beyanı dokümanını doldurup ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletebilirler.

Konu başlığının detaylarını https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf adresinde yer alan dokümanın 82 ve 84. sayfaları arasında bulabilirsiniz.