Önümüzdeki Nisan ayında açılması beklenen Ufuk Avrupa Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı’nda desteklenecek “Eşitsizliklerin demokrasi üzerindeki etkisi” konu başlığına sunulacak bir proje için ortaklar aranmaktadır.

Çağrı başlığının hedefleri aşağıda özetlenmiştir.

  • Eşitsizliklerin siyasi katılım, demokratik kalite ve istikrar üzerindeki uzun vadeli etkisinin açıklanması
  • Yerel düzey de dahil olmak üzere farklı yönetişim düzeylerinde güven ve dayanıklılığı artırılırken eşitsizliklerle mücadeleye yönelik stratejilerin, politikaların ve müdahalelerin geliştirilmesi, doğrulanması ve pilot uygulamasının yapılması
  • Marjinal grupların demokratik ve katılımcı sürece dahil edilmesini güçlendirecek stratejiler, düzenlemeler ve politikalar geliştirilmesi

Proje önerisinde Türkiye pilot uygulamaların yapılacağı ülkelerden biri olarak değerlendirilecektir. Söz konusu projede Türkiye’den pilot bir uygulama ile ortak olarak yer alabilecek paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurarak ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 3 Şubat 2021 tarihine kadar göndermeleri beklenmektedir.

Dr. İlknur YILMAZ