TÜBİTAK’ın Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Belarus, Bulgaristan ve Moğolistan ile sürekli açık olan ikili iş birliği programları çağrılarında, farklı dönemlerdeki başvuru toplama tarihlerine kadar yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

Listelenen ülkelerle başvurular iki kategoride yapılabilmektedir:

 • Araştırma Projeleri Çağrılarına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın özel kuruluşlar ve listelenen bu kurum ve kuruluşların oluşturacağı konsorsiyumlar başvuru yapabilmektedir.
 • Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrılarına ise sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın özel kuruluşlar ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları başvuruda bulunabilmektedir.

Programlara başvurmak isteyen araştırmacıların ikinci başvuru toplama dönemi için en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Programlarla ilgili ayrıntılı bilgilere başvuru sistemi üzerinden ulaşabilir ve ayrıca sorularınız için uidb@tubitak.gov.tr adresinden program koordinatörleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Sürekli Açık İkili İşbirliği Programları Çağrıları

 • 2507 – Araştırma Projeleri – Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2525 – Araştırma Projeleri – Almanya Eğt. Ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2507 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri – Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2525 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri – Almanya Eğt. Ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2501 – Araştırma Projeleri – ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2501 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri – ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2591 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri – Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İş Birliği Programı
 • 2502 – Araştırma Projeleri – Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2502 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri – Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2526 – Araştırma Projeleri – Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İş Birliği Programı
 • 2526 –  Ar-Ge ve Yenilik Projeleri – Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İş Birliği Programı

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ozel-sektorun-ve-arastirma-kurumlarinin-yer-alabildigi-surekli-acik-cagrilarda-ucuncu-basvuru