Almanya Potsdam Science Park, Bursateknopark ve Bursatto arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Potsdam Science Park adına Dr. Maria Grazia Annunziata ve Kathrin Stehr katılım sağlarken, Bursateknopark ve Bursatto adına Genel Müdür Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ile Bursateknopark ve Bursatto ekipleri katılım sağladı. Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Atike Köken tarafından Bursateknopark ve Bursatto yönetim yapısı, faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Kimya, fizik, yaşam bilimleri alanlarında çalışmalar yürüten şirketleri bünyesinde bulunduran Potsdam Science Park ile Bursateknopark arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ve projeler üzerinde duruldu.

Potsdam Science Park, Bursateknopark and Bursatto Collaboration Meeting

A cooperation meeting was held between Germany Potsdam Science Park, Bursateknopark and Bursatto. Maria Grazia Annunziata and Kathrin Stehr attended the meeting on behalf of Potsdam Science Park and General Manager Prof. Ayşe Bedeloğlu and the team attended on behalf of Bursateknopark and Bursatto. Vice General Manager Dr. Atike Köken shared information about Bursateknopark management structure, activities, company profiles and projects. The meeting focused on joint studies and projects that can be carried out between Bursateknopark, Bursatto and Potsdam Science Park which includes companies working in the fields of chemistry, physics and life sciences.