Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır. ENPED 2021 yılı çağrısına Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Romanya ve İsveç fonlama ajansları katılım göstermektedir. Konsorsiyumlar çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın şehir, belediye veya kentsel hizmetler sağlayan kuruluş olması beklenmektedir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/  adresini ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası çağrı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Bahse konu çağrıya yönelik 9 Kasım 2021 saat 14.30’da (Türkiye saati ile) bilgi günü etkinliği gerçekleşecektir. Bilgi günü etkinliğine takiben çağrı sekretaryası tarafından 24 Kasım 2021 saat 14.30’da (Türkiye saati ile) çevrim içi proje pazarı etkinliği gerçekleşecektir. Etkinliğe katılım göstererek konsorsiyum kurma faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. 

Bilgi günü etkinlik kaydı için tıklayınız.

Proje Pazarı etkinlik kaydı için tıklayınız.

 

Çağrı Takvimi

Aşama

Tarih

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

20.10.2021

Uluslararası başvuru için son tarih

(Başvurular JPI Urban Europe web sayfası üzerinden yapılacaktır https://ecall.ffg.at/Cockpit/Home?fid=42529808 )

24.02.2022

(17:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih

03.03.2022

(TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

03.03.2022

 (TSİ: 17.30)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Haziran 2022

1. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

Projelerin başlama tarihi

Temmuz 2022

İlgili Kişiler:

CSP Era-Net 2021 yılı ek çağrı detayları için:
Çağrı YILDIRIM
Dr. Hanife TUZCUOĞLU
AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü
e-posta: ncpenergy@tubitak.gov.tr

ARDEB- 1071 programı detayları için;
Ersin TURAN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: ersin.turan@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/pozitif-enerji-bolgeleri-ve-surdurulebilir-sehirler-enped-2021-yili-cagrisi-acildi