“Ufuk2020 Programı’nda Türkiye” IPA Projesi kapsamında 5 Mayıs 2017 tarihinde Samsun’da “Ufuk2020 Programı Genel Eğitimi” düzenlenecek. TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek eğitim etkinliğine akademi, sanayi, kamu ve STK temsilcileri katılabilecek. Etkinlikte AB Ufuk2020 Programı, alt alanları ve desteklenmekte olan öncelikler hakkında bilgiler sunulacak.

IPA (Instrument for Pre-Accession–Katılım Öncesi Malî Yardım Aracı) Programı,  Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik öncesinde aday ülkeleri AB’nin yapısal fonlarına hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş.  TÜBİTAK, “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye” projesini, IPA Programı’nın birinci bileşeni olan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında Uluslararası Kapasiteyi Geliştirme kapsamında yürütüyor.

Notlar

Etkinlik programı için tıklayınız.

Kayıt için tıklayınız.