SAYEM 2018 yılı 1. Faz Çağrısı Ön Kayıtları 14 Aralık 2018 tarihinde kapanmıştır.

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Ön kayıtların onaylanıp onaylanmadığı PRODİS üzerinden takip edilebilmektedir. Eksik belge olması durumunda TÜBİTAK tarafından ön kayıt sırasında verilmiş olan e-posta adres(ler)ine mesaj iletilmiştir.

31 Aralık 2018 17:00’a kadar PRODİS üzerinden gönderilmesi gereken proje başvurusu sırasında dikkat edilmesi gerekli konular aşağıda belirtilmiştir.

 1. PRODİS üzerinden ön kayıtı henüz onaylanmamış eksik belge bekleyen evrakların en kısa zamanda (son tarih 28.12.2018) kuruma göndermeleri gerekmektedir.
 2. Proje Başvurusu için son tarih 31.12.2018 olup herhangi bir öteleme söz konusu değildir. Lütfen başvurunuzu son güne/saatlere bırakma riskine girmeyiniz. Başvuru sadece PRODİS üzerinden yapılacaktır ayrıca postalanmasına gerek yoktur.
 3. SAYEM oluşumlarının çok ortaklı konsorsiyum yapısında desteklenmeleri planlanmıştır. Mümkün olan en geniş katılımla başvuru dosyasının hazırlanması ve birinci faz destek süresi içinde yapıya yeni eklenmesi için çalışılacak ortaklar hakkında bilgi sunulması kuvvetle beklenmektedir.  
 4. Ortaklık Niyet Mektubu sadece PRODİS üzerinden eklenmelidir. Postalanmasına gerek yoktur.  Belirli bir format yoktur ancak aday yetkilisinin kendisi tarafından yazılması gereken her niyet mektubunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
  • Ortak adayı kurum/kuruluşun SAYEM Oluşumuna katkısı ve işbirliğindeki rolü nedir?
  • Ortak adayı kurum/kuruluşun SAYEM Oluşumuna hangi özellikleriyle katkı sağlayacaktır?
  • Kuruluştaki SAYEM işbirliğine destek sağlayacak kişi/kişilere ait özgeçmişler eklenmelidir.
 5. SAYEM oluşumunda yer alan Üniversitelere ve Kamu Araştırma Merkezlerine Kurum Hissesi ödenmeyecek olup sadece Yürütücü Kuruluşa destek kapsamına alınan proje bütçesinin %10’u tutarında Genel Gider Desteği verilecektir.
 6. SAYEM oluşumunda yer alan ortakların kendilerine ait bütçeleri olmayacak, uygun bulunan giderleri Yürütücü Kuruluş tarafından karşılanarak TÜBİTAK tarafından desteklenebilecektir.
 7. Çağrıda “Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi Arayüz Desteklerine (AYDE)” ait esaslar dikkate alınacaktır.

 

Güncellenen çağrı dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Başarı dileklerimizle,

 

TEYDEB SAYEM Ekibi

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sayem-2018-1-faz-cagrisi-guncellenmistir