Bilindiği üzere, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır. Başvuru sürecinin ilk aşaması olan konsorsiyum oluşturacak firmalarla görüşmeler tamamlanmıştır.

1 Kasım 2018 itibariyle proje başvurusu https://eteydeb2.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılmaya başlamıştır. Öncelikle başvuru yapacak olan konsorsiyumun (projenin) yürütücü kuruluşu, sistemden Ön Kayıt Formu ve Taahhütnameyi oluşturup çıktısını proje ortakları ile beraber her sayfası paraflı ve kaşeli olmak üzere imzalayacaktır. Diğer ön kayıt belgeleri ise her bir ortak için ayrı ayrı alınmalıdır. Daha sonra Ön Kayıt Formu ve ilgili belgeler TÜBİTAK’a iletilmelidir. Ön kayıt belgeleri içine Beyanname de yürütücü kuruluş tarafından doldurulup kaşelenip, imzalanarak eklenmelidir. Beyannamede yürütücü kuruluşun çağrıya başvuru koşullarından en az birinin işaretlenmiş olduğuna dikkat edilmelidir. Ön kayıt başvurusu yapıldıktan sonra ön kayıt onayı beklenmeden proje başvurusunun diğer bölümleri doldurulabilir.

Başvuru hazırlanırken SAYEM Başvuru Hazırlama Kılavuzu ve SAYEM Bilgilendirme Sunumu mutlaka incelenmelidir.

Ön kayıt başvuruları 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecek olup, proje başvuruları 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecektir.

E-posta: sayem@tubitak.gov.tr

 

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sayem-cagrisi-basvurulari-alinmaya-basladi