Sipariş Ar-Ge – 2020 Çağrısına başvuru için son tarihler aşağıdaki gibidir:

Çağrının açılış tarihi

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih*

01 Eylül 2020, saat 17:30

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması**

15 Haziran 2020 – 15 Eylül 2020, saat: 23:59

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması***

İstendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.

*Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almak gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan proje başvuruları işleme alınmaz.

**Ön kayıt onayı alan kuruluşların proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği en son tarihtir.

***Yalnızca, Ekonomik Fizibilite Raporu, İşbirliği sözleşmesi ve Taahhütnamelerdeki eksikliklerin tamamlanması istenir.

Patent Lisans – 2020 çağrısına başvuru için son tarihler aşağıdaki gibidir:

Çağrının açılması

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih*

14 Eylül 2020, saat 17:30

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması**

15 Haziran 2020 – 30 Eylül 2020, saat 23:59

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

Eksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.

Destek başlangıç tarihi

1 Ocak 2021

*Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

**Ön kayıt onayı alan kuruluşların proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği en son tarihi ifade etmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-ve-patent-tabanli-teknoloji-transferi