Toplum ve Toplum için Bilim Alanında desteklenen toplumsal cinsiyet, bilim eğitimi, toplumsal katılım, etik ve açık veri konuları, Ufuk 2020 programındaki diğer alanlarda da araştırma fırsatları sunmaktadır. Yatay olarak Ufuk2020 Programında ele alınan Toplum ile Toplum için Bilim Alanı diğer alanlarla da desteklenmektedir. Toplum ile Toplum Alanı Ulusal İrtibat Noktaları Ağı projesi (SİS.Net) kapsamında Ufuk2020 Programı 2016-2017 çağrı programlarında yer alan Toplum ile Toplum için Bilim Alanı ilişkili çağrılarının listelendiği bir doküman hazırlanmıştır.

Dokümana ulaşmak için lütfen tıklayınız.