Avrupa Teknoloji Platformları (ATP), kritik araştırma ve inovasyon paydaşlarını bir araya getiren ve Ufuk2020 kapsamında rekabet güçlerini artıran stratejik platformlardır. ATP’ler aynı zamanda, Avrupa’nın orta ve uzun vadedeki araştırma ve teknoloji hedeflerini belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda stratejilerin geliştirileceği yol haritalarını hazırlamakla sorumlu olan, ağırlıklı olarak endüstri tarafından yönlendirilen oluşumlardır.

ATP’ler arasında yer alan Su Temini ve Sağlığı Teknoloji Platformu (Water Supply and Sanitation Technology Platform–WSSTP), Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler (SC5) Alanı’nda özellikle su araştırmaları konusundaki çağrıların şekillenmesinde Avrupa Komisyonu’na destek sağlamakta ve Platform üyelerinin Ufuk2020 projelerine katılımını olumlu yönde etkilemektedir.

Su Temini ve Sağlığı Teknoloji Platformu tarafından 29-30 Kasım 2017 tarihinde Brüksel’de Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki su önceliklerine vurgu yapan tüm Ufuk2020 alanlarına hitap eden bir proje pazarı ve WSSTP Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendir. Etkinlik gündemine ve diğer tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz: http://waterknowledgeeurope.eu/ 

Etkinlik kapsamında sunulan proje fikirlerini buradan ulaşabilirsiniz.