Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını biraraya getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortak yürütülen bir çağrıdır. SUGI-FWE Nexus dünya çapında araştırma ve yenilik çalışmaları üzerine kurulu daha dirençli, uygulamalı kentsel çözümler geliştirme amacını taşıyor. SUGI-FWE Nexus ERA-NET Co-fund projesi Ufuk2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) altında desteklenmekte.

Söz konusu projenin ilk çağrısı kapsamında aşağıda listelenmiş konularda Ar-Ge projelerinin desteklenmesi bekleniyor:

  • Gıda ve Tarım
  • Enerji Etkinliği
  • Şehirleşme
  • Kırsal Kalkınma
  • Su Kaynakları Yönetimi
  • Eko-İnovasyon

TÜBİTAK söz konusu çağrıya 350.000 Avro ile katılım sağlıyor. Türk proje ortakları aşağıdaki üç başlığa da başvurabilir:

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments
  • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus
  • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

Çağrı, 9 Aralık 2016 tarihinde açıldı ve 15 Mart 2017 tarihinde kapanacak. Proje önerilerinin, en az üç katılımcı ülkeden, en az üç ortağın yer aldığı bir proje konsorsiyumu tarafından sunulması gerekiyor. Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenecek. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek.

 

Notlar

Detaylı bilgiler için lütfen tıklayın.

ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvurusu ile ilgili sorularınız için ise ilgili çağrının irtibat noktası Alperen Zekeriya KARATAŞ ile (alperen.karatas@tubitak.gov.tr) irtibata geçebilirsiniz.