Bilindiği üzere; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde oluşturulan “Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı” kapsamında 14 Haziran 2018’de TÜBİTAK tarafından “Tech-InvesTR 2018 Çağrısı”na çıkılmıştır. 

Tech-InvesTR 2018 Çağrısı kapsamında; TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 9 Teknoloji Transfer Ofisi ve 1 Araştırma Altyapısı olmak üzere toplam 23 üniversite Kuruluşunun 10 ayrı fona katılımına yönelik 34 talebi desteklenmeye uygun bulunmuş ve şartlı destek kararları 12 Kasım 2018’de ilgili üniversite Kuruluşları ile Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmiştir. 

Bu fonlara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 Ocak 2019 tarihinde duyuruya çıkmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuruların değerlendirme süreçlerini tamamlamış olup, kaynak taahhüdünde bulunulması amacıyla protokol süreçlerinin başlatılmasını uygun gördükleri fonlara ilişkin kararını 9 Eylül 2019 tarihinde ilan etmiştir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın protokol süreçlerini başlatacağı 5 fona katılacak 12 üniversite Kuruluşunun (3 TTO ve 9 Teknopark) dahil olduğu proje listesi aşağıda kamuoyuna arz edilmektedir.

* Proje önerileri alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

No

Proje Adı*

Projeye Katılan Kuruluşlar

1

ARI TGB, ODTÜ TGB VE EGE TGB’NİN DCP FONUNA KATILARAK GİRİŞİM SERMAYESİ KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ

ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA AŞ

EGE TEKNOPARK TGB YÖNETİCİ AŞ

ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM AŞ

2

ARI TGB VE TED TTO’NUN 500 STARTUPS FONUNA KATILARAK GİRİŞİM SERMAYESİ KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ

ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA AŞ

TEDUTECH TEKNOLOJİ TRANSFER DANIŞMANLIK EĞİTİM VE TİCARET AŞ

3

HACETTEPE TGB VE 4 ORTAK KURULUŞUN GEDİK PYŞ FONUNA KATILARAK GİRİŞİM SERMAYESİ KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TGB YÖNETİCİ AŞ

AFYON UŞAK ZAFER TGB YÖNETİCİ AŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT YÖNETİCİ AŞ

ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA AŞ

ÇUKUROVA TGB YÖNETİCİ AŞ

4

MEDİPOL TTO VE 4 ORTAK KURULUŞUN ARZ PYŞ FONUNA KATILARAK GİRİŞİM SERMAYESİ KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TTO AŞ

ANKARA TEKNOPARK TGB YÖNETİCİ AŞ

ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA AŞ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TTO AŞ

YILDIZ TGB TEKNOPARK AŞ

5

ODTÜ TGB’NİN COLLECTIVE SPARK FONUNA KATILARAK GİRİŞİM SERMAYESİ KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ

ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM AŞ

Tech-InvesTR programı kapsamında protokol süreçleri başlayan üniversitelerimiz, TTO’lar, Teknoparklar ve fonlarımızı tebrik ediyoruz.

Tech-InvesTR programının gelişimi sürecinde programa destek olan, katkı veren, başvuran, proje ve kapasite geliştirme modelleri hazırlayan, ekosistemi girişim sermayesi fonlarına katılmaya ikna eden tüm paydaşlarımıza,  üniversitelerimize, TTO, Teknopark, yatırımcı ve fon adaylarımıza bir kez daha tüm emek ve özverileri için teşekkür etmek isteriz.

Ülkemiz için hayırlı olması dileklerimizle.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tech-investr-2018-cagrisi-kapsaminda-hazine-ve-maliye-bakanliginin-protokol-sureclerini-baslatacagi