TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklik ile desteklenen projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur. Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır. 

Ticarileşme izleme süreci eklenen programlar aşağıdaki gibidir:

• 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
• 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
• 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
• Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesine dayalı çağrılar (Örneğin; SAYEM, SİPARİŞ AR-GE)

1501, 1507, 1509, 1511 kodlu programlar ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında açılan çağrılar sonucu imzalanan proje sözleşmelerine Ticarileşme İzleme Süreci ile ilgili hükümler eklenmiştir. Proje sözleşmelerinde Ticarileşme İzleme Süreci ile ilgili hükümler olan (Sipariş Ar-Ge Çağrıları dâhil) projelerin Ticarileşme izleme sürecinde, firmalar tarafından proje sonunda ticarileşme planı, ticarileşme dönemlerinin sonunda Ticarileşme Raporları sunacaktır.

Ticarileşme İzleme Süreci Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem’e ulaşmak için tıklayınız.

Ticarileşme İzleme Sürecine ilişkin sunum için tıklayınız.

Ticarileşme Başarı Durumu değerlendirilirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;
• Projede geliştirilen ürünün/sürecin yurt dışına satılması,
• Projede geliştirilen ürünün/sürecin yurt içine satılması,
• Geliştirilmiş üründen kaynaklı firmanın toplam maliyet yapısındaki (sabit maliyet, değişken maliyet) değişim,
• Personel/Ar-Ge personeli sayısında veya Ar-Ge harcamasındaki artış,
• Fikri haklarla ilgili yapılmış başvuru/tescil ve/veya lisans gelirleri,
• Kapasite artışı (örneğin; yeni hat kurulumu, tezgâh alımı, tesis ve altyapı kurulumu vb.),
• Projeden kaynaklı ilave yeni ürün/hizmet /süreç geliştirilmesi, yeni projelerin başlatılması,
• Herhangi bir kaynaktan firmaya (yerli/yabancı yatırımcı, melek yatırımcı, girişim sermayesi fonu vb.) yatırım yapılması,
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-tarafindan-desteklenen-projelerin-destek-sureci-tamamlandiktan-sonrasi-icin-ticarilesme