Ufuk Avrupa “İklim, Enerji ve Ulaşım” Kümesi altında açılan Zero-Emission Waterborne Transport (Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Ulaşımı) (ZEWT) Ortaklığı tarafından 24 Haziranda açılan 8 adet çağrının kapanış tarihi 14 Eylül 2021’dir.

Çağrılar hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiş olup detaylı bilgi her bir çağrı kodunun üzerinde yer alan Funding & Tenders Portal sayfası linklerinden elde edilebilir.

 

  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-07         Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT Partnership)

Büyük miktarlarda amonyak ve hidrojen yakıtları içeren gemilerde güvenli ve verimli yerleşik depolama ve entegrasyonun sağlanması

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 6-7

Proje Tipi:  İnovasyon Aksiyonu (kuruluşlar %60’e kadar-kar amacı gütmeyen kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 10 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 2

 

  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-08         Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership)

Birden fazla yakıtla daha yüksek verimlilik için kojenerasyon ve kombine çevrim çözümlerini kullanarak çok yüksek güçlü yakıt hücrelerinin gemi tasarımına tam entegrasyonunu sağlama

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 5

Proje Tipi:  Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 15 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 1

 

  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-09         CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership)

Su bazlı sürdürülebilir yakıt dağıtım senaryolarını belirleyen koordinasyon ve destek çalışması

Proje Tipi:  Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 0.5 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 1

 

Yenilikçi yerleşik enerji tasarrufu çözümleri

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 5

Proje Tipi:  Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 5 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 4

 

Hiper enerjili gemi aküsü şarj sistemi

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 6-7

Proje Tipi:  İnovasyon Aksiyonu (kuruluşlar %60’e kadar-kar amacı gütmeyen kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 7 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 2

 

  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-12         Assessing and preventing methane slip from LNG engines in all conditions within both existing and new vessels (ZEWT Partnership)

LNG motorlarından metan kaçışını hem mevcut hem de yeni gemiler dahilinde her koşulda değerlendirmek ve önlemek

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 7

Proje Tipi:  İnovasyon Aksiyonu (kuruluşlar %60’e kadar-kar amacı gütmeyen kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 7 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 1

 

Yeşil gemi operasyonlarını mümkün kılan Dijital İkiz modeller

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 5

Proje Tipi:  Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 7 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 1

 

  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-14         Proving the feasibility of a large clean ammonia marine engine (ZEWT Partnership)

Büyük bir temiz amonyaklı deniz motorunun fizibilitesini kanıtlamak

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 6-7

Proje Tipi:  İnovasyon Aksiyonu (kuruluşlar %60’e kadar-kar amacı gütmeyen kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 10 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 1

 

 

 

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak yer alınabilmektedir:

 

  • Ortak olarak konsorsiyumlarda yer almak isterseniz eğer aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  • Proje Ortağı bulma: Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca sizler de sayfaya kendi kuruluşunuz hakkında bilgi ekleyebilir, ilgilenenlerin sizin hakkınızda bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

 

  • Linkte yer alan ilgi formunun doldurularak ncptransport@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. Bu sayede ilgili irtibat noktaları, olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabileceklerdir.