TÜBİTAK Açık Bilim Politikası kapsamında, bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye hızlı erişilmesi mümkün olacaktır. Açık Bilim, araştırma çıktılarının ve araştırma verilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de katkısıyla tüm araştırmacılara ve kamuya bedelsiz ve şeffaf olarak açılması, özellikle kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırmaların etkinliği, yayılımı, bilimsel araştırma sisteminin verimliliği ile araştırmaların görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin artırılması, aynı araştırma alanındaki mükerrerliklerin azaltılması, uluslararası araştırmalarla bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır.

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası doğrultusunda, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamında, yeni iş birliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve tamamlanan projelerin ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen tamamlanmış projelere ait aşağıda yer alan bilgilere 18.05.2021 tarihinden itibaren Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ana web sayfası olan https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

PAYLAŞILAN VERİ ALANLARI:

 • Proje Adı
 • Kuruluş Adı
 • Kuruluş İli
 • Proje Başlama / Bitiş Tarihi
 • Anahtar Kelimeler
 • Bilimsel Teknolojik Faaliyet Alanı
 • Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör
 • Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör
 • Projenin Özeti (Kuruluşun Onay Vermesi Durumunda)
 • Projenin Amacı  (Kuruluşun Onay Vermesi Durumunda)
 • Tamamlanmış Projeler için Proje Çıktılarının Teknik Özellikleri (Kuruluşun Onay Vermesi Durumunda)

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-acik-bilim-politikasi-dogrultusunda-teydebin-destekledigi-tamamlanmis-projelerin-11-veri