Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde, 2018 yılında yayınlanan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında, toplam 3 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesi uygun görülen projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Azerbaycan’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Doç. Dr. Yusuf ZEREN,
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilal Telman BİLALOV,
ANAS Matematik ve Mekanik Enstitüsü

(Institute of Mathematics and Mechanics, ANAS)

Frame Properties of the System of Eigenfunctions of a Second Order Discontinuous Differential Operator

Prof. Dr. Ali Aslan DÖNMEZ,
Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Parvana GARAKHANI,
ANAS Botanik Enstitüsü

(Institute of Botany, ANAS)

Molecular and Biodiversity Research on the Economically Important Wild Fruits (Pruneae and Maleae tribes-Rosaceae) of Azerbaijan

Prof. Dr. Ayşen ÖZEL,
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay K. GASYMOV,
ANAS Biyofizik Enstitüsü

(Biophysical Institute, ANAS)

Evaluation of the Conformational Behavior and the Effect of D-amino Acide Substitutions on the Anticancer Activity of Rice Bran Pentapeptide: Inferences for Anticancer Drug Discovery

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-anas-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi