TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam etmekte. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen 958 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirmiştir. 2018 yılı çağrısını yürüten 20 Uygulayıcı Kuruluş girişimcilere eğitim, mentörlük, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağlamaktadır. TÜBİTAK Programın etkisini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Uygulayıcı Kuruluş sayısını 30’a yükseltmiştir.

Programın 2. Aşamasında girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrası 150 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanmakta ve isteyen her girişimciye iş rehberi atanmaktadır. Ayrıca BiGG desteği alan girişimcilerden bir grubun, İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı girişimiyle başlatılan ve TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Royal Academy of Engineering tarafından yürütülen “Leaders in Innovation Fellowships” Programından faydalanmaları sağlanmaktadır.

BiGG 2018 yılı çağrısına 3323 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan 1438 girişimci 1. Aşama desteği aldı. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kendi konularındaki teknik ve iş geliştirme alanlarında hazırlanan bu girişimciler arasından 422’si başvuru şartlarına uygun bulunarak panel değerlendirmesine kabul edildi. TÜBİTAK tarafından yürütülen ve akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 146 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği alması uygun bulundu.

1000’den fazla teknogirişim firması BiGG desteği almaya hak kazandı.

BiGG 2018 yılı çağrısı ile desteklenecek girişimcilerle birlikte toplamda 1.104 teknogirişim firması Programdan yararlanarak kurulmuş olacak.

Destek almaya hak kazanan girişimcilerin faaliyet alanlarına göre dağılımı:

  • İletişim ve Sayısal Dönüşüm: 52,
  • Sağlık ve İyi Yaşam: 32,
  • İleri İmalat ve Sanayi 4.0: 27,
  • Enerji ve Temiz Teknolojiler: 15,
  • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: 14 ve
  • Akıllı Ulaşım: 6.

Desteği almaya hak kazanan 146 girişimci Ağustos ve Eylül aylarında şirketlerini kurmaları sonucu TÜBİTAK’la sözleşme imzalayarak 1 Ekim 2018 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak.

Yılın 2. Çağrısı 3 Eylül’de 30 Uygulayıcı Kuruluş ile açılıyor.

Destek almaya hak kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-2018-cagrisi-sonuclari-belli-oldu