TÜBİTAK ile CNRST (Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Aralık 2018’de açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Kurumu

Fas’taki Proje Yürütücüsü

Kurumu

Proje Başlığı

Doç. Dr. Önder Metin

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Soufiane El Houssame

Sultan Moulay Slimane Beni Mellal Üniversitesi

Terpenlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinde katalizör olarak kullanılmak üzere kolay uygulanabilir bir yol ile mezogözenekli grafitik karbon nitrüre (mpg-C3N4) desteklenmiş metal nanopartiküllerin yerinde sentezi

Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Abdellah EL HMAID

Moulay İsmail Meknes Üniversitesi

Nehir Su Kalitesinin Deterministik Modelleme, Su Kalite İndeksleri ve İstatistiksel Analizler ile Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-cnrst-fas-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi