TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2019-2020 yıllarında desteklenmek üzere ikili işbirliği çağrısı açıldı. Bosphorus 2509 kodlu programa başvurular 16 Nisan-18 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekiyor.

Çağrı kapsamındaki öncelikli alanlar aşağıda yer alıyor:

  • Güvenlik (felakete karşı dayanıklılık ve terörle mücadele konularını içeren)
  • Ulaştırma (havacılık konusunu içeren)
  • Uzay
  • Matematik
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (dijital güvenliği içeren)
  • Malzeme Bilimleri (nanoteknoloji dahil)
  • Çevre Bilimleri (sismik Çalışmalar dahil)
  • Biyoteknoloji (sağlık ve tarımsal uygulamalara özel vurgu ile)
  • Enerji (yenilenebilir enerji ve nükleer enerji dahil)

 

Bununla beraber diğer alanlardan gelen projeler de değerlendirmeye alınabilecek.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını TÜBİTAK’a, Fransız proje ortaklarının ise Campus France’a (https://www.campusfrance.org/fr/bosphore) yapmaları gerekmekte. Tek taraflı başvurular kabul edilmiyor.

TÜBİTAK ve Campus France kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriyor. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildiriyor ve sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler destekleniyor.

Anılan işbirliği uyarınca gönderen taraf uluslararası seyahat giderlerini, kabul eden taraf ise konaklama ve yaşam giderlerini karşılayacak.

Söz konusu işbirliği kapsamında, bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 60 günü geçmeyecek.

TÜBİTAK- Fransa Bosphorus İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2509 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 18 Haziran 2018 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 22 Haziran 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmekte.

 

 

Notlar:

İletişim için:

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tunus Cad. No. 80

06100 Kavaklıdere – ANKARA

Tel.: 90 312 298 1795

E-Posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

Fransız ortakların başvuru süreçleri için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Büyükelçilik ve Campus France yetkilileri ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 

Dr. Béatrice DELPOUVE

Üniversitelerarası İşbirliği Ataşesi

Fransa Büyükelçiliği

E-posta: beatrice.delpouve@ifturquie.org