TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2019-2020 yıllarında desteklenmek üzere yeni bir ikili işbirliği çağrısı açıldı. 2516 kodlu bu yeni programa başvurular 1 Ağustos 2018’den itibaren alınmaya başlandı, son başvuru tarihi ise 28 Eylül 2018.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Güney Koreli araştırma kuruluşunda/üniversitede çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekiyor. Çağrıya Biyo/Yaşam Bilimleri, Malzeme (nano-malzeme dahil), BİT (Büyük Veri/Nesnelerin Interneti/Yazılım), Çevre/Enerji (Yenilenebilir Enerji dahil) ve Akıllı Şehirler alanlarından başvurular alınıyor.

Çağrı kapsamında, Türkiye’deki proje ortaklarının TÜBİTAK’a, Güney Koreli proje ortaklarının ise NRF’e başvurmaları gerekiyor. Tek taraflı başvurular kabul edilmiyor. TÜBİTAK ve NRF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriyor. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecek ve sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenecek. Çağrı sonucunda, toplam 5 projenin fonlanması planlanıyor.

Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılanıyor. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de veriliyor. NRF de Kore tarafına kendi kuralları çerçevesinde araştırma desteği sağlanıyor. Her bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Kore’den Türkiye’ye ya da Türkiye’den Kore’ye) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 2 ayı geçmeyecek.

TÜBİTAK- NRF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortaklar proje başvurularını elektronik olarak 2516 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden 28 Eylül 2018 saat 17.00’a kadar* yapabilecek. Islak imzalı belgelerin ise 5 Ekim 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın aşağıdaki adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacak.

 

Notlar:

Çağrı metni için lütfen tıklayınız.

İletişim için:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Adres: TÜBİTAK Başkanlık
Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere / Ankara
Tel: (+90 312) 298 14 16
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

NRF/MSIT Tarafına Başvuru Yapacak Kore Ekibi için İletişim Bilgileri:

MSIT Contact Information

Mr. Byoung Hyoun Cho (Deputy Director, Europe & Africa Cooperation Division)

Tel: +82 2-2110-2311

E-mail: 224e6970@korea.kr

Ms. In Suk Joo (Assistant Director, Europe & Africa Cooperation Division)

Tel: +82 2-2110-2317

E-mail:pig12@korea.kr

NRF Contact Information:

Ms. Seon AH LEE (Researcher, Europe & American Affairs Team)

Tel : +82 2-3460-5727

*ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.