TÜBİTAK ile İtalya Ulusal Araştırma Kurumu (CNR) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde 2022 yılı ikili işbirliği çağrısı açılmıştır.

2504 kodlu program çağrısı kapsamında araştırma projeleri desteklenecektir. Söz konusu çağrı tüm tematik alanlara açıktır. Proje sürelerinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İtalya’daki araştırma kuruluşlarında (CNR Enstitüleri ve CNR tarafından belirlenen kuruluşlar) çalışan bilim insanları ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden TÜBİTAK’a en geç 01 Temmuz, saat 23:59’a kadar, İtalyan proje ortaklarının ise CNR’dan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa 01 Temmuz 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye çağrı metni ve çağrı web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-italya-cnr-ikili-isbirligi-programi-2022-yili-ortak-proje-cagrisi