TÜBİTAK, teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri destekleyerek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve üniversitelerde her zaman bulunmayan yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla iki farklı program ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerini sanayi projelerinde desteklemektedir. Öğrencilere lisans eğitiminden itibaren sağlanan desteklerle sanayi kuruluşunun akademik çalışmaların içinde olmasına, yeni fikirlerin patent ve ürüne dönüşmesine, sektöre yön veren faydalı ürün geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

  • 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmektedir. Sanayinin bir sorununu çözmeye yönelik proje hazırlayan öğrencilere 5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
  • 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bilgi üretmek ve insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi gören başarılı öğrenciler aylık 2.100 TL burs ile desteklenmektedir.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen her iki program için başvurular alınmaya başlanmıştır.

Başvuru tarihleri ve çağrı duyuruları programların web sayfasında yayınlanmıştır.

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı için başvuru tarihleri ve çağrı duyurusu

2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı için başvuru tarihleri ve çağrı duyurusu

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-lisans-ve-yuksek-lisans-ogrencilerinin-sanayi-projelerini-destekliyor