Avrupa Birliği H2020-WIDESPREAD-2020-5 Twinning çağrısı kapsamında kabul edilen, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün koordinatör olduğu “MycoTWIN – Enhancing Research And Innovation Capacity of TÜBİTAK MAM Food Institute on Management of Mycotoxigenic Fungi and Mycotoxins (Grant Agreement no: 952337)” projesi başladı. MycoTWIN; AB-H2020 çağrıları kapsamında TÜBİTAK koordinatörlüğünde ilk kez desteklenen iki projeden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Projede CNR-ISPA (National Research Council – Institute of Science of Food Production- İtalya) ve UV (University of Valencia – İspanya) kurumları ortak olarak yer almaktadır.

Proje süresince mikotoksijenik küfler ve mikotoksinler ile mücadele konusunda yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir. Proje ortaklarıyla birlikte üç yıl boyunca düzenlenecek eğitimler, yaz okulları, teknik ziyaretler, seminerler, çalıştaylar ve bilgilendirme günleri ile ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşlarla en üst seviyede işbirliği yapılacaktır.

Projenin özet bilgisine AB CORDIS sayfasından (https://cordis.europa.eu/project/id/952337) ulaşılabilir. Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar ve sonuçların yer alacağı web sayfası kurulum aşamasındadır.