Avrupa Birliği H2020-WIDESPREAD-2020-5 Twinning çağrısı kapsamında kabul edilen, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün koordinatör olduğu “PhenolAcTwin- Enhancing Research and Innovation Capacity of TUBITAK MRC Food Institute on Dietary Polyphenols and Bioavailability/Bioefficacy (Grant Agreement no: 951994)” projesi başladı. PhenolAcTwin; AB-H2020 çağrıları kapsamında, ilk kez TÜBİTAK koordinatörlüğünde desteklenen iki projeden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Projede CSIC (Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas- İspanya), QIB (Quadram Institute Bioscience-İngiltere) ve INRAE (Institut National De Recherche Pour L’agriculture, L’alimentation Et L’environnement-Fransa) kurumları ortak olarak yer almaktadır.

Gıdalardaki polifenollerin biyoyararlanım/biyoetkinliklerinin çalışılacağı proje kapsamında gıdaların sağlık üzerine etkileri konusunda yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir. Proje ortaklarıyla birlikte üç yıl boyunca düzenlenecek eğitimler, yaz okulları, teknik ziyaretler, seminerler, çalıştaylar ve bilgilendirme günleri ile ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşlarla en üst seviyede iş birliği yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında 2022 yılında “15th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods – ISNFF” kongresinin Türkiye’de organize edilmesi planlanmaktadır.

Projenin özet bilgisine AB CORDIS sayfasından (https://cordis.europa.eu/project/id/951994) ulaşılabilir. Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar ve sonuçların yer alacağı web sitesi kurulum aşamasındadır.