TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nın katkıları ile Eylül 2017 tarihinde başvurusunu tamamladığı “CoCirculation2” adlı proje önerisi Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucu fonlanmaya hak kazandı.

Bu başvuru Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’nda desteklenen Marie Curie COFUND projesi olan “CoCirculation Projesi”nin devamı niteliğinde yazıldı. 2011 yılında desteklenen ilk projede olduğu gibi, bu ikinci proje de “BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı” adıyla Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülecek.

Desteklenen proje kapsamında 4 ayrı çağrı yayınlanacak ve her çağrıda 25 olmak üzere toplam 100 Türk ya da yabancı araştırmacı yurtdışından Türkiye’deki akademi ve sanayi kuruluşlarına araştırma yapmak üzere davet edilecek. 

Araştırmacıların araştırma konularında herhangi bir sınırlama bulunmamakla beraber, araştırma sürelerinin 24 ay olması gerekiyor. Araştırmacılar proje önerilerini yazarken, Türkiye’den diledikleri bir araştırma kuruluşunu (akademi ya da sanayi fark etmeksizin) seçmekte özgürler. Mülteci statüsündeki araştırmacılar ve akademik olmayan (büyük sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmakta. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut kuruluşlarından farklı bir kuruluşta görevlendirilebilecekler. Ayrıca engelli araştırmacıların ek ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecek.

BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı adıyla devam edecek olan bu projenin toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin yarısı Avrupa Komisyonu’nca karşılanacak. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş; 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecek. Söz konusu rakamlar Marie Sklodowska Curie Programı’nın Bireysel Bursları kapsamında tüm Avrupa’da araştırmacılara verilen burs miktarı ile benzerlik göstermekte.

Program kapsamında ilk başvurular 1 Ağustos 2018 tarihinden 30 Ekim 2018 tarihine kadar alınmaya başlayacak. Bu çağrı için son başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla Türkiye’de olmamak ve deneyimli araştırmacı olmak (ya doktora derecesine sahip olmak ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip olmak) şartını sağlayan araştırmacılar Türkiye Araştırma Alanı’nda bir araştırma kuruluşu (akademik ya da akademik olmayan) ile birlikte başvuru hazırlıklarına şimdiden başlayabilirler. Mülteci araştırmacılar ve de akademik olmayan araştırma kuruluşlarının esnek başvuru koşulları ile diğer tüm detaylar ve çağrı takvimi için lütfen linke tıklayınız.

Sorular için cocirculation2@tubitak.gov.tr adresi ile irtibata geçilebilir.