Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tunus’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir:

•             Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

•             Çevre Sorunları ve Deniz Bilimleri

•             Bilgi ve İletişim Teknolojileri

•             Sağlık Bilimleri

•             Sosyal ve Beşeri Bilimler

•             Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ

•             Mühendislik, Bilim ve Teknoloji

 

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2019

Basılı Belgelerin TÜBİTAK’a iletilmesi: 8 Mayıs 2019

 

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği, Tunus’taki araştırmacılar içinse MHESR tarafından proje süresi boyunca yılda 30.000 Tunus Dinarı destek sağlanacaktır. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir.

İlgili çağrı kapsamında en fazla 10 ortak projenin desteklenmesi öngörülmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye buradanbaşvurular için Proje Başvuru Sistemi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-mhesr-tunus-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi